smartboy47

smartboy47

عضویت: 12 مهر 1395

آخرین اتصال: 13 مهر 1395

پست ها: 7

امتیازات: 15

سن:

مکان:

وب سایت:

توئیتر:

فیسبوک:

فعالیت در بحث ها

لطفا منتظر بمانید

نشان‌ها

UserVoteUp

اولین رای مثبت خود را داده‌اید.

این نشان به کاربرانی داده می‌شود که اولین رای مثبت خود را بدهند.

2 امتیاز هدیه

AuthorMarkAsSolution

سوال و مشکل شما حل شد.

این نشان به ایجاد کننده بحثی داده می شود که مشکلش حل شود و یکی از پاسخ‌ها را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کند.

2 امتیاز هدیه

PosterMarkAsSolution

انتخاب به عنوان پاسخ صحیح

این نشان به کاربری داده می‌شود که برای اولین بار پاسخی که داده است به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شود.

2 امتیاز هدیه

MemberForAYear

یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 1 سال سابقه عضویت داشته باشد.

2 امتیاز هدیه