dr.mohammad

dr.mohammad

عضویت: 16 مرداد 1395

آخرین اتصال: 09 مهر 1395

پست ها: 14

امتیازات: 23

سن:

مکان:

وب سایت:

توئیتر:

فیسبوک:

فعالیت در بحث ها

لطفا منتظر بمانید

نشان‌ها

AuthorMarkAsSolution

سوال و مشکل شما حل شد.

این نشان به ایجاد کننده بحثی داده می شود که مشکلش حل شود و یکی از پاسخ‌ها را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کند.

2 امتیاز هدیه

MemberForAYear

یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 1 سال سابقه عضویت داشته باشد.

2 امتیاز هدیه

PosterVoteUp

دریافت اولین رای مثبت

این نشان به کاربری داده می‌شود که اولین رای مثبت را از یک کاربر دیگر دریافت کند.

2 امتیاز هدیه

PosterMarkAsSolution

انتخاب به عنوان پاسخ صحیح

این نشان به کاربری داده می‌شود که برای اولین بار پاسخی که داده است به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شود.

2 امتیاز هدیه