فعالیت

limootorsh

limootorsh کاربر جدید انجمن است.

3 هفته قبل

یک سالگی

reza یک نشان گرفت. یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 1 سال سابقه عضویت داشته باشد. (2 امتیاز)

25 خرداد 1396

یک سالگی

mersam یک نشان گرفت. یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 1 سال سابقه عضویت داشته باشد. (2 امتیاز)

03 خرداد 1396

Farzan fashist

Farzan fashist کاربر جدید انجمن است.

20 اسفند 1395

یک سالگی

amir.benzi یک نشان گرفت. یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 1 سال سابقه عضویت داشته باشد. (2 امتیاز)

12 اسفند 1395

sorensotre

sorensotre پروفایل به روز رسانی شد.

01 اسفند 1395

sorensotre

sorensotre کاربر جدید انجمن است.

01 اسفند 1395

یک سالگی

peyman یک نشان گرفت. یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 1 سال سابقه عضویت داشته باشد. (2 امتیاز)

16 دی 1395

یک سالگی

Support یک نشان گرفت. یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 1 سال سابقه عضویت داشته باشد. (2 امتیاز)

09 آذر 1395

یک سالگی

admin یک نشان گرفت. یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 1 سال سابقه عضویت داشته باشد. (2 امتیاز)

09 آذر 1395

یک سالگی

moradi یک نشان گرفت. یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 1 سال سابقه عضویت داشته باشد. (2 امتیاز)

28 مهر 1395

انتخاب به عنوان پاسخ صحیح

smartboy47 یک نشان گرفت. انتخاب به عنوان پاسخ صحیح

این نشان به کاربری داده می‌شود که برای اولین بار پاسخی که داده است به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شود. (2 امتیاز)

13 مهر 1395

سوال و مشکل شما حل شد.

smartboy47 یک نشان گرفت. سوال و مشکل شما حل شد.

این نشان به ایجاد کننده بحثی داده می شود که مشکلش حل شود و یکی از پاسخ‌ها را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کند. (2 امتیاز)

13 مهر 1395

دریافت اولین رای مثبت

mersam یک نشان گرفت. دریافت اولین رای مثبت

این نشان به کاربری داده می‌شود که اولین رای مثبت را از یک کاربر دیگر دریافت کند. (2 امتیاز)

13 مهر 1395

اولین رای مثبت خود را داده‌اید.

smartboy47 یک نشان گرفت. اولین رای مثبت خود را داده‌اید.

این نشان به کاربرانی داده می‌شود که اولین رای مثبت خود را بدهند. (2 امتیاز)

13 مهر 1395

smartboy47

smartboy47 کاربر جدید انجمن است.

12 مهر 1395

persiantek

persiantek کاربر جدید انجمن است.

08 شهریور 1395

zahra

zahra کاربر جدید انجمن است.

01 شهریور 1395

Support

Support پروفایل به روز رسانی شد.

30 مرداد 1395

Support

Support پروفایل به روز رسانی شد.

30 مرداد 1395