سلام خدمت شما
این زیر ساخت جدید api ها که قرار بود تغیر کنه در چه مرحله ای هست و تا چه تاریخی به اتمام میرسه ؟