خطای manifest

 • 440 نمایش
 • آخرین پست 08 شهریور 1395
persiantek این را پست کرد 08 شهریور 1395

سلام من با این خطا موقع کامپایل مواجه شدم چیکار کنم؟

Error:Execution failed for task ':app:processDebugManifest'.
> Manifest merger failed : uses-sdk:minSdkVersion 9 cannot be smaller than version 15 declared in library [ir.mbaas:sdk:1.4.0] C:\Users\CafeByte\AndroidStudioProjects\CafeByte\app\build\intermediates\exploded-aar\ir.mbaas\sdk\1.4.0\AndroidManifest.xml
    Suggestion: use tools:overrideLibrary="ir.mbaas.sdk" to force usage

4 دیدگاه‌ها
مرتب‌سازی براساس استاندارد | جدیدترین | آرا
persiantek این را پست کرد 08 شهریور 1395

این هم اطلاعات خود manifest

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="cafebyte.cafebyte.ir.cafebyte">


  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
  <permission android:name="cafebyte.cafebyte.ir.cafebyte.permission.C2D_MESSAGE"
    android:protectionLevel="signature" />

  <uses-permission android:name="cafebyte.cafebyte.ir.cafebyte.permission.C2D_MESSAGE" />


  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/icon_main"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:name=".MyApplication"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity" android:screenOrientation="portrait"
      android:configChanges="orientation|keyboardHidden">

    </activity>
    <activity  android:label="کافه بایت" android:name=".Splash" >

      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>


    <activity
      android:theme="@android:style/Theme.Dialog"
      android:label="کافه بایت" android:name=".helper" >

      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.HELPER" />

        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
      </intent-filter>
    </activity>

    <receiver
      android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver" android:exported="true"
      android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND" >
      <intent-filter>
        <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
        <category android:name="cafebyte.cafebyte.ir.cafebyte" />
      </intent-filter>
    </receiver>

    <meta-data
      android:name="ir.mbaas.sdk.token"
      android:value="95bbc97e_967440107484" />
  </application>

</manifest>

moradi این را پست کرد 08 شهریور 1395

سلام

sdk mbaas از نسخه های اندروید با API Level 15 به بالا پشتیبانی می کند و شما در برنامه خود از minSdkVersion 9 استفاده کرده اید.

در صورتیکه می خواهید برنامه تون از اندروید Gingerbread هم پشتیبانی کند این sdk متاسفانه برای شما قابل استفاده نیست. در غیر اینصورت کافیه minSdkVersion رو به 15 تغییر بدین.

persiantek این را پست کرد 08 شهریور 1395

یعنی الان برم و api 15 رو دانلود و نصب کنم؟ میشه کامل توضیح بدید 0 تا 100 باید چیکار کنم؟

moradi این را پست کرد 08 شهریور 1395

کافیه در فایل build.gradle برنامه تون مقدار minSdkVersion رو به 15 تغییر بدین. ولی مجدد تاکید می کنم، باید درنظر بگیرید که با این تغییر دیگه برنامه تون روی اندروید 4 به بالا اجرا خواهد شد.