نشان‌ها

Photogenic

فوتوژنیک

کارهای کوچکی مانند تغییر تصویر پروفایل، انجمن را به سایت بهتری تبدیل می کند!

20 امتیاز هدیه

PadawanBadge

پاداوان

به کاربری داده می‌شود که حداقل 10 پست اش به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شده باشد.

10 امتیاز هدیه

PosterVoteUp

دریافت اولین رای مثبت

این نشان به کاربری داده می‌شود که اولین رای مثبت را از یک کاربر دیگر دریافت کند.

2 امتیاز هدیه

MemberForAYear

یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 1 سال سابقه عضویت داشته باشد.

2 امتیاز هدیه

TheGrouch

گراچ

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 10 رای منفی به سایر کاربران داده باشد.

OneThousandPoints

هزار امتیازی

این نشان به کاربری داده می شود که 1000 امتیاز کسب کرده باشد.

10 امتیاز هدیه

JediMasterBadge

جدی مستر

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل 50 پست اش به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شود.

50 امتیاز هدیه

PostContainsUmbraco

طرفدار آمبراکو

این نشان به کاربری داده می شود که در آخرین پست خود آمبراکو را نشان داده باشد.

1 امتیاز هدیه

PosterMarkAsSolution

انتخاب به عنوان پاسخ صحیح

این نشان به کاربری داده می‌شود که برای اولین بار پاسخی که داده است به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شود.

2 امتیاز هدیه

UserVoteUp

اولین رای مثبت خود را داده‌اید.

این نشان به کاربرانی داده می‌شود که اولین رای مثبت خود را بدهند.

2 امتیاز هدیه

AuthorMarkAsSolution

سوال و مشکل شما حل شد.

این نشان به ایجاد کننده بحثی داده می شود که مشکلش حل شود و یکی از پاسخ‌ها را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کند.

2 امتیاز هدیه